POLİTİKALARIMIZ

 

KALİTE POLİTİKAMIZ

Meteksan Ailesi Olarak; ürün ve hizmet sağlamada güvenilir, yenilikçi, rekabetçi, verimli çalışan, pazarda öncü, kalıcı, lider kuruluş olmak, sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizde sürekli iyileştirmeyi sağlamak ve risklerimizi yönetmek amacıyla;

Müşterilerimizin memnuniyetini karşılıklı işbirliği ve kaliteli ürün/hizmet sağlamanın belirleyeceği inancı ile, yönettiğimiz tüm süreçlerde doğru insan, uygun teknoloji, gerekli ve yeterli mali kaynaklarımızı kullanarak, iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerini sürdürmeyi,

Sürekli gelişim anlayışı ve uygun maliyet ile üretim yaparak, müşterilerimizi ürün özellikleri, teslim süresi, iletişim ve hizmetlerimizde memnun edebilmeyi,

ISO 9001 standartına uygun bir Kalite Yönetim Sistemi yürütmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,

Pazarda öncü, kalıcı ve lider olabilmenin, ancak, yetenekli, sorumluluk bilinci gelişmiş, yaratıcı, takım oyuncusu olabilecek çalışanlarla mümkün olabileceği inancıyla, tüm çalışanlarımızın, yaşam standartlarının ve iş tatminlerinin sürekli geliştirildiği, başarılarının paylaşıldığı, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamını yaratmayı,

İş sağlığı ve güvenliği politikası olarak; zamanında ve doğru yapılan risk analizleri ile tehlikeleri önceden belirleyip ortadan kaldırarak, tüm çalışanları iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirerek iş kazalarını azaltmayı,

Çevre ve topluma olan sorumluluk bilincimizle verimliliği arttırarak, kaynakları etkin kullanarak, hurda ve atık oranlarını azaltarak, atıkların yasa ve mevzuata uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlayarak çevre dostu olmayı devam ettirmeyi,

Bağlı olduğumuz Bilkent Holding bünyesinde yapılan geliştirme ve iyileştirme faaliyetlerinde öncü ve destekleyici kuruluş olarak rol almayı,

Tüm faaliyetlerimizde, Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili mevzuat dahil olmak üzere yasal düzenleme ve hükümlere uymayı,

taahhüt ederiz.

Bir araya  gelmek  başlangıçtır.
 Bir arada durabilmek ilerlemektir.
 Birlikte çalışmak başarmaktır.